Zrieknutie sa zodpovednosti za príjmy

Predpokladám, že chápeš, že ak zajtra spustíš online podnikanie, nebudeš prvý mesiac zarábať šesťmiestne alebo štvormiestne čísla. Nepropagujem schémy rýchleho zbohatnutia. Budovanie online podnikania, či už pasívneho alebo aktívneho, si vyžaduje čas a veľa tvrdej práce.

Som si istá, že to chápeš rovnako, ale môj právnik trvá na tom, aby sa na stránke zverejnilo nasledujúce znenie. Takže tu to je:

Neexistuje ŽIADNA ZÁRUKA, že použitie rovnakých techník, nápadov, stratégií, produktov alebo služieb, o ktorých píšem, prinesie rovnaké výsledky aj tebe. Príklady a stratégie uvedené v článkoch, videách a inom obsahu, ktorý vytváram, vychádzajú z mojich osobných skúseností, okrem prípadov, keď je to uvedené inak. Môžu, ale nemusia fungovať pre tvoj konkrétny podnikateľský nápad a nemožno ich interpretovať ako záruku alebo prísľub zárobku alebo úspechu.

Materiály poskytované na stránke e-affiliate.sk nemožno v žiadnom prípade interpretovať ako schému „rýchleho zbohatnutia“. Spustenie podnikania na internete si vyžaduje veľa tvrdej práce. Veľa! Tvoj zárobkový potenciál závisí výlučne od teba a od vtedajšieho online trhu.

Či budeš úspešná pri použití týchto techník a stratégií, závisí od faktorov, medzi ktoré patria okrem iného tvoje schopnosti, finančné zdroje, marketingové znalosti, obchodný model a čas, ktorý venuješ tomu, aby si sa stala úspešnou v online. Z tohto dôvodu nemôžem zaručiť výšku tvojich zárobkov ani ja.

Ospravedlňujem sa za právne bláboly, ale vždy sa nájde pár ľudí s nereálnymi očakávaniami.

Zsanett Berec

Comments are closed.